IV. Türkiye Kooperatifler Fuarı 2020

Oca
IV. Türkiye Kooperatifler Fuarı 2020

Türkiye Kooperatifler Fuarı 24-25-26-27 Eylül 2020’de ATO Congresium’da Gerçekleşecek

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası “Türkiye Kooperatifler Fuarı” Congresium Fuar Merkezinde düzenlenecektir.

Fuarın amacı; kooperatiflerimiz ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, zincir marketler ve önde gelen elektronik ticaret firma yetkililerinin ve tüm halkımızın buluşmasını sağlayarak kooperatif ürünlerinin tanıtılması ve kooperatiflerin ticari kapasitelerinin artırılmasıdır.

Fuarda, kooperatiflerimizin e-ticaret ağına dahil olabilmeleri, ticaret hacimlerini genişletmeleri, bilinirliklerini artırmaları ve ürünlerini ulusal platformda pazarlamaları amacıyla e-ticaret sektöründen temsilciler davet edilerek bağlantı kurmaları sağlanacaktır. Bununla birlikte, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri davet edilerek kooperatiflerle aralarında ikili iş bağlantıları kurabilmeleri sağlanacak, ihtiyaç duyulan alanlarla kooperatiflere bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bilgi için : https://koopfuar.com.tr/tr/

Diğer Duyurular


Oca
Oca
Oca
Ağu
Nis
2019 yılı ayni ve nakdi kredi dağıtımı hakkında…

Her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başlayan Birliğimiz, 2019 yılı ekilişleri için de üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir.

 

Birliğimiz bu amaçla; 2019 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 7 Milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 10 Milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 17 Milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır.

 

Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır.

 

Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır.

 

Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı Ayçiçek Yağı ile de, tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda,  piyasayı regüle ederek, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır.

 

Yaklaşan Ramazan ayı da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artması söz konusu olup, Birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi olmayıp, ambalajlarımız üzerinde “KOOPERATİF ÜRÜNÜDÜR” ibaresi ile “HELAL GIDA” logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir.

 

 

     

         18.04 2019

 

    Ünal ERARSLAN

 KARADENİZBİRLİK

       Genel Müdürü