2021 Yağlık Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı ve Kampanyası hakkındaki açıklaması;

Oca
2021 Yağlık Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı ve Kampanyası hakkındaki açıklaması;

Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal ERARSLAN’ın,

2021 Yağlık Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı ve Kampanyası hakkındaki açıklaması;

 

2021 yılı ayçiçeği hasadı bölgemiz genelinde hızla devam etmekte olup, Genel Rekolte miktarı, Ürünün verimi, Dünya fiyatları, Döviz kuru gibi birçok faktör bölgemiz için, ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır.

Birliğimiz Yönetim Kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 5,00 TL/Kg. olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz 35-40 bin ton ürün mübayaa etmektir.

Piyasa şartları çerçevesinde, Birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır.

Halen ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının yarıdan fazlası yurt dışından karşılanmakta olup, ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleridir.

Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir.

Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir.

Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk Tarımı için hayırlı olmasını dileriz.

Diğer Duyurular


Oca
Oca
Oca
Ağu
Nis
2019 yılı ayni ve nakdi kredi dağıtımı hakkında…

Her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başlayan Birliğimiz, 2019 yılı ekilişleri için de üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir.

 

Birliğimiz bu amaçla; 2019 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 7 Milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 10 Milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 17 Milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır.

 

Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır.

 

Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır.

 

Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı Ayçiçek Yağı ile de, tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda,  piyasayı regüle ederek, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır.

 

Yaklaşan Ramazan ayı da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artması söz konusu olup, Birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi olmayıp, ambalajlarımız üzerinde “KOOPERATİF ÜRÜNÜDÜR” ibaresi ile “HELAL GIDA” logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir.

 

 

     

         18.04 2019

 

    Ünal ERARSLAN

 KARADENİZBİRLİK

       Genel Müdürü