2019 yılı ayni ve nakdi kredi dağıtımı hakkında…

Oca
2019 yılı ayni ve nakdi kredi dağıtımı hakkında…

Her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başlayan Birliğimiz, 2019 yılı ekilişleri için de üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir.

 

Birliğimiz bu amaçla; 2019 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 7 Milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 10 Milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 17 Milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır.

 

Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır.

 

Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır.

 

Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı Ayçiçek Yağı ile de, tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda,  piyasayı regüle ederek, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır.

 

Yaklaşan Ramazan ayı da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artması söz konusu olup, Birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi olmayıp, ambalajlarımız üzerinde “KOOPERATİF ÜRÜNÜDÜR” ibaresi ile “HELAL GIDA” logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir.

 

 

     

         18.04 2019

 

    Ünal ERARSLAN

 KARADENİZBİRLİK

Diğer Haberler


Oca
Oca
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’MÜZ BİRLİĞİMİZE YENİ MEVZUATA UYUM EĞİTİMİ VERDİ.

 Bakanlığımıza bağlı Kooperatifçilik Genel  Müdürlüğü’müz, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeni mevzuata uyumu eğitim projesi (BİRGEP 2) kapsamında birliğimizi ziyaret etti.

Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin,  4572 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile yeni Anasözleşmelerin yayımlanmasıyla başlayan yeni döneme hazırlanması amacıyla Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüzce başlatılan “Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Yeni Mevzuata Uyumu Eğitim Projesi” (BİRGEP 2) kapsamında Birliğimizde eğitim aldı.

 Bakanlığımızca, bu proje kapsamında, kooperatif ve birliklerin bu dönemde karşılaşacakları sorunları ve mevzuat uygulamalarında yaşanacak aksaklıkların gerçekleştirilen eğitimle ve hazırlanan dokümanlarla en az düzeye indirilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, 6 Mayıs 2015 tarihlerinde S.S. Karadeniz  Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’miz (KARADENİZBİRLİK) eğitim almış oldu.

 Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüz yetkililerince, Birliğimiz Genel Müdürlüğü hizmet binasında Birlik Yöneticilerimiz, Genel Müdürümüz ve Müdürlerimiz ile bağlı Kooperatif Müdürlerine kooperatifçilik ve çalışmalar hakkında bilgi verildikten  sonra mevzuat değişiklikleri ile getirilen yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. İnteraktif bir biçimde gerçekleşen eğitimde yeni döneme ilişkin sorular da cevaplandırılmış olup eğitim ilgiyle takip edilmiş ve verimli olmuştur.

Oca
Oca
KARADENİZBİRLİK Ayçiçek Yağına Helal Gıda Sertifikası Aldı.

Birliğimiz bir kooperatifler üst kuruluşu olarak, piyasada oluşan ürün fiyatlarını, çiftçimiz lehine regüle etme görevini, imkânlarını en üst düzeyde kullanarak yerine getirmekte ve üreticisinin çıkarlarını serbest piyasa karşısında, dün olduğu gibi bugün de, her daim koruyup kollamaktadır.

Ürünlerimiz faaliyet bölgemizde yer alan fabrikamızda, %100 saf ve doğal olarak üretilmektedir. Kurulduğu günden beri, hammadde alımlarında gösterilen hassasiyet, işletme, imalat, dolum, muhafaza, taşıma, dağıtım aşamalarında gerekli kurallara titizlikle uyularak yapılmış, bu sayede bölge tüketicisinin güvenini kazanmış, ayçiçeği yağımız, KARADENİZBİRLİK adıyla bölgemizin en çok tercih edilen markası olmuştur.

Beslenme ve güvenli gıda temini, toplum sağlığının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Birliğimizin bugüne kadar inanç, sağlık ve güveni ihlal etmeden yapılan üretimleri HELAL SERTİFİKASI ile belgelendirilmiştir.

Tüm kalite sistemlerini kapsayan Helal Sertifikasyonu denetimi başarıyla geçirilmiş olup Helal Gıda Belgemiz ile taklide ve tağşişe oldukça elverişli olan yağ piyasasında sahtecilere ve taklitçilere karşı markamız korunacaktır.

Birliğimiz, Helal Gıda Sertifikası ile birlikte, üretim anlayışını da yenilemiş, işletme sarf malzemeleri, ambalaj malzemeleri, hijyen ve dezenfektan amaçlı ürünlerinde helal sertifikalı olmasını ayrıca üretim koşulları ve çalışma şartlarının helal gıda sertifikası prosedürü dahilinde düzenlenmesini benimsemiştir.

Helal deyimi, aslında genel boyutuyla hijyen ve faydalı olma zorunluluğunu kapsayan bir özellikler bütünü şeklinde dünyada yaygınlık kazanmakta olup, ülkemizde gıda güvenliği konusuna yeni bir anlayış kazandırmıştır. İnsani, ahlaki, vicdani açıdan hassas olan bu konu, aynı zamanda, tüketicilerin de inançlarına ve sağlığa uygun ürünleri güvenli bir şekilde tercih edebilmesine yardımcı olmuştur.

Kalitesini, güvenilirliliğini, tercih edilen marka olma özelliğini, gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek koruyan birliğimiz, Helal Gıda Sertifikası ile tüketicisine sağlıklı ürünler sunmaya devam edecektir.

Tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak Birlik olarak her zaman hedefimiz olmuş ürünlerimizde kullandığımız “KOOPERATİF ÜRÜNÜDÜR” ibaresi adeta güvenilir üretimin garantisi olduğumuzun işareti sayılmıştır.

Ülkemizin en güvenilir kuruluşlarından TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından denetlenen üretim hattımız ve KARADENİZBİRLİK markalı yağlarımızın, inanç bakımından helal, sağlık bakımından temiz ve yararlı, beslenme açısından yeterli ve gerekli olduğu bu belge ile kanıtlanmıştır.


31.03.2015
Ünal ERARSLAN
KARADENİZBİRLİK
Genel Müdürü

Oca
Karadenizbirlik Ayçiçeği Alım Fiyatını Açıkladı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2017 yılı ayçiçeği ön alım fiyatını 1,65 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Erarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, KARADENİZBİRLİK olarak 2017 yılı ayçiçeği alım kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Dünya genelinde yağlık ayçiçeği rekoltesinde artış olacağının tahmin edildiğini ve bu durumla beraber birçok faktörün bölgedeki ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olacağını dile getiren Erarslan, KARADENİZBİRLİK olarak mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret gösterdiklerini vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda, ayçiçeği ön alım fiyatını kilogram başına 1,65 lira olarak belirlediklerini dile getiren Erarslan, şöyle devam etti:

"Birlik olarak hedefimiz 45 veya 50 bin ton ürün almaktır. Birlik, piyasa şartları dikkate alındığında, üreticinin spekülatif hareketlerden etkilenmemesi ve ürününün ucuz fiyatla elinden çıkarılmasına engel olmak adına, üretici lehine piyasayı regüle etmektedir. Açıkladığı avans fiyat ile üreticinin sigortasıdır. İlerleyen zaman içinde, oluşan piyasa şartları çerçevesinde, üreticiye ayrıca fiyat farkı ödemesi yapılacaktır."

Halen Türkiye'de yağlı tohum ihtiyacının üçte ikisinin yurt dışından karşılandığını vurgulayan Erarslan, şunları kaydetti.

"Ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleridir. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir."