;

Karadeniz Birlik;

Karadenizbirlik Tanıtım

Kısa adı Karadenizbirlik olan S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, faaliyet bölgesindeki yağlı tohum ekimini yaygınlaştırmak ve mübaya ettiği ürünleri değerlendirmek amacıyla kurulmuş olan; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 13 kooperatifi ve alım merkezleri  ile üretici ortaklarına tarımsal destek sağlayan bir kooperatifler üst birliğidir. 

Birliğimizin faaliyet konusu olan yağlı tohumlar “Ayçiçeği ve Soya Fasülyesi” dir .
 
Genel Müdürlüğü Samsun'da olan Birliğimizin faaliyet alanı alternatif bölgelerde yaptığı çalışmalarla giderek genişlemektedir. 

Karadenizbirlik, üretici ihtiyaçlarını gözeterek 25 bine yakın üretici ortağına uygun fiyat ve koşullarda tarımsal girdi temin eder ve ürünlerine alım garantisi sağlar. 

Birliğimiz, aynı zamanda tarla hazırlığı, çapalama vb. faaliyetleri desteklemek amacıyla ortak üreticilerine nakdi kredi imkanı tanır. 

Karadenizbirlik, kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda üreticileri tarımsal konularda bilinçlendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yapar ve üreticisinden belli kalite normlarında aldığı ürünleri % 86,78 hissesi Birliğimize ait olan Meray Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde işleyerek mamul hale getirir. Alınan ürünler niteliklerinin bozulmaması için kontrollü şartlar altında titizlikle depolanır, işlenir ve tüketiciye sunulur. 

Faaliyet bölgesindeki ayçiçeği üretiminin yaklaşık % 30'unu, Soya üretiminin %50’sini mubayaa eden Karadenizbirlik, bu ürünlerini işleyerek bitkisel sıvı yağ ve küspe olarak satışa sunar. 

Mamul üretimimizde önemli bir yer teşkil eden Meray Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise, Amasya ili Merzifon ilçesinde kurulu olup ayçiçeği işleme kapasitesi 76.500 ton/yıl'dır. Fabrikadaki kabuk ayırma sistemi ile elde edilen küspesi yüksek protein oranı ile yem sanayinde önemli bir yere sahiptir.
Birliğimizce Meray A.Ş.’nde üretilen Karadenizbirlik markalı mamul yağlarımız bölgenin “ HELAL GIDA BELGESİ” olan tek ayçiçek yağı’dır. 

Karadenizbirlik, yağlı tohumların ekimini yaygınlaştırıp Türk tarımını daha iyi yerlere getirrmek amacıyla, her zaman üretici ortaklarının gelişen tarım teknikleri ile buluşmasını sağlayacak ayni ve nakdi kredilerle desteklemeye ve ürünlerine pazar garantisi olmaya devam edecektir. 
 

FALİYET KONUMUZ OLAN ÜRÜNLER

Duyurular Tümü

Haberler Tümü

MULTİMEDYA GALERİ Tümü